Make your own free website on Tripod.com


Apartmani     |   Lokacija    |    Znamenitosti     |    Cjenik    |    Rezervacije

UPIT


Vaša adresaIme:    
Prezime:  
Adresa:  
Poštanski broj:  
Grad:  
Država:  
Telefon:  
E-Mail adresa:   Podaci za rezervaciju
Datum početka boravka:  
Datum završetka boravka:  
Broj osoba:  


Pitanja / komentari:
   Opcija:

 1. Najkasnije  24 sata  nakon što ste poslali Vaš upit dobit ćete odgovor o raspoloživosti apartmana te broj žiro računa na kojega uplaćujete akontaciju, što je ujedno i naša ponuda.
 2. Ponuda važi 24 sata od momenta kada Vam potvrdimo da je apartman raspoloživ.
 3. Ponudu prihvaćate tako da svoju odluku potvrdite telefonom ili e-mailom.  Od trenutka vaše potvrde ponuda je produžena za  još 24 sata kako biste mogli uplatiti akontaciju.  
Plaćanje:
 1. U vremenu opcije (točka 3) trebate uplatiti akontaciju u iznosu minimum 20% cijene Vašeg boravka u apartmanu i o tome neposredno nakon uplate telefonom ili e-mailom obavijestiti vlasnika apartmana.
 2. Iznos uplate u KN se utvrđuje na dan uplate prema srednjem tečaju EUR u Narodnoj banci Hrvatske.
 3. Ostatak cijene boravka, kao i boravišnu taksu, plaćate vlasniku apartmana najkasnije 24 sata nakon početka korištenja apartmana.
 4. U slučaju do gost odustane od korištenja apartmana vlasnik apartmana zadržava uplaćenu akontaciju.
Pravila:
 1. Kada gost uplati akontaciju i o tome obavijesti vlasnika apartmana gost je stekao sva prava u vezi sa smještajem u skladu sa svime navodenim na web stranici Apartmani Širović.
 2. Gost je dužan s pažnjom uobičajenih pravila i normi čuvati namještaj i opremu u apartmanu. U slučaju da svojom nepažnjom ošteti ili uništi dio namještaja ili opreme dužan je vlasniku apartmana nadoknaditi nastalu štetu.
 3. Ako gost pri useljenju u apartman ili tijekom boravka u istom  utvrdi da vlasnik apartmana  ne ispunjava svoje obaveze gost ima pravo zahtjevati od vlasnika apartmana da ih ispuni, a ako mu vlasnik isto uskrati  gost ima pravo na adekvatno smanjenje cijene korištenja apartmana, ili ako vlasnik apartmanan ne može ispuniti preuzetu obavezu gost  može otkazati daljnje korištenje apartmana.
 4. U slučaju iz  razloga opisanog u točki 3 da gost odluči prekinuti  korištenje apartmana vlasnik će mu prije njegovog odlaska vratiti dio uplaćenog novca u skladu sa brojem neiskorištenih dana.
 5. Korespodencija u vezi s opcijom i plaćenjem, ova pravila te ostali sadržaj ove web stranice okviri su za rješavanje eventualnih sporova.
 6. Za sve eventualne nesuglasice navedene u ovim pravilima ili druge koje bi mogle dovesti do prekida korištenja apartmana vlasnik apartmana i gost najprije rješavaju dogovorom, a ako se ne uspiju dogovoriti  nezadovoljna strana može pokrenuti  sudski  spor  kod  odgovarajućeg suda u Zagrebu.Kontakt:  Dragica i Ivan Širović
Put Tunjare 58, 21222 Marina
Tel: (021) 889 648       25.3. do 1.10.
Tel: (01) 6674 902    1.1. do 24.3. te 2.10. do 31.12.
Mob: (098) 908 8354    cijelu godinu

E-mail: ivan.sirovic@zg.htnet.hr